główna zawartość
artykuł nr 1

Kontakt

logotyp

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SPÓŁKA z o.o.
32 - 300 OLKUSZ
ul. Kluczewska 4


mail: pwik@pwik.olkusz.pl
32 6431415, 32 6431443,

32 6430005, 606 206 513

sekretariat 32 6431352, 664 940 898
fax 32 6431454, 32 6431415 wew. 112
dyspozytornia 32 6430174, 994
 Numery wewnętrzne
Sekretariat104, 148
FAX112
Sala Obsługi Klienta110
Dyspozytornia122, 166
Biuro Podawcze149
Wydział ds. Osobowych - Biuro Zarządu117, 139
Główny Księgowy115
Dział Finansowo-Księgowy129, 118
- Windykacja101
- Kasa107
Wydział Gospodarki Wodnej i Eksploatacji147, 113, 114,106
Wydział ds. Technicznych i Rozwoju140, 120, 158
Samodzielne stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych108
Wydział Zaopatrzenia, Administracji i Gospodarki Materiałowej111, 145
Wydział Sprzedaży133, 143, 116
Wydział Wykonawstwa134, 142
Wydział Mechaniczno-Energetyczny123, 119
B H P124
  
Laboratorium137
Związki Zawodowe Solidarność109
Związki Zawodowe PWiK149

 

DYSPOZYTOR PWIK SP Z O.O.

32 643-01-74


połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych - 994  


TELEFON  NA OCZYSZCZALNIĘ  ŚCIEKÓW  W  OLKUSZU
Siedziba Wydziału Gospodarki Ściekowej

32 643-00-03


TELEFON  DO LABORATORIUM

 

32 642-13-25

 

artykuł nr 2

Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. O/Olkusz 19-1240-4748-1111-0000-4868-8523