logo bip.gov.pl

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Akty Prawne / Informacje
1.

Koncesja

 

Posiadamy „Koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii:, wytwarzamy energię elektryczną w zespole prądotwórczym biogazowym na Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu
 
 
***
Jesteśmy Członkiem Towarowej Giełdy Energii S.A., gdzie sprzedajemy prawa majątkowe wynikające ze :Świadectw pochodzenia z odnawialnych źródeł energii”

Podmiot udostępniający informację: PWIK OLKUSZ
Za treść odpowiada: PWIK Olkusz
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Gołąb-Kobylińska
Data wytworzenia informacji: 2009-09-17 00:00
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-09-17
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-17 11:33

rejestr zmian publikacji »

2.

Jakość wody

Jakość wody czystej uzdatnionej na SUW i tłoczonej do sieci wodociągowej pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Z wykonanych analiz można stwierdzić, że jest to woda słodka, średnio twarda, o niskiej zawartości związków mineralnych, sucha pozostałość jest na poziomie około 500mg/l, odczyn lekko zasadowy, średnia zawartość magnezu i wapnia wynosi odpowiednio 33 mg/l i 126 mg/l.

Pomimo, że woda pochodzi z pokładów cynku i ołowiu zawiera jedynie śladowe ilości metali ciężkich i niskie napromieniowanie radioaktywne.

Niska mętność i utlenialność charakteryzują wodę wolną od nierozpuszczalnych związków nieorganicznych i organicznych, zwłaszcza wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych  o własnościach kancerogennych.

Dezynfekcja promieniami UV nie zmienia składu fizykochemicznego wody, zapewniając jej dobry smak i zapach przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego stanu sanitarnego.


Podmiot udostępniający informację: PWIK OLKUSZ
Za treść odpowiada: Mirosław Lasota
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Gołąb-Kobylińska
Data wytworzenia informacji: 2007-11-12 00:00
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-11-26
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-23 14:17

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj