główna zawartość
artykuł nr 1

„Dostawa środków chemicznych”

Ogłoszenie w załączniku

artykuł nr 2

Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne - Przesunięcie terminu - informacja w załaczniku

Uwaga przesunięcie terminu - informacja w załączniku Odpowiedzi na pytania w załączniku Ogłoszenie w załączniku

artykuł nr 3

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki: a) nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha oraz 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 o pow. 0,0557 ha, nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha, o łącznej pow. 1,8464 ha, b) nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha, nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha o łącznej pow. 1,0183 ha, położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej 2C.

Rozstrzygnięcie w załączniku

artykuł nr 4

przetarg na "Dostawę koparko-ładowarki"

Rozstrzygnięcie w załączniku

artykuł nr 5

II przetarg na: "Dostawę energii elektrycznej"

Rozstrzygnięcie w załączniku