główna zawartość
artykuł nr 1

Sprzedaż wodomierzy używanych (do legalizacji):

Ogłoszenie w załączniku

artykuł nr 2

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki: a) nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha oraz 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 o pow. 0,0557 ha, nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha, o łącznej pow. 1,8464 ha, b) nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha, nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha o łącznej pow. 1,0183 ha, położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej 2C.

Ogłoszenie w załączniku

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE o wynajmie - budynek Hydroforni znajdujący się przy ul. Nałkowskiej 2, o pow. 297,7 m? oraz części gruntu o pow. 400 m? (na działkach nr 4567 i 3700/22).

ogłoszenie w załączniku

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE o wynajmie nieruchomości tj. - budynek garaży o pow. 97,41 m2 - budynek warsztatów o pow. 262,44 m2 - grunt o pow. około 400 m2

ogłoszenie w załączniku

artykuł nr 5

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Kolbarku, Gmina Klucze stanowiącej działki: a) nr ew. gr. 111/3 o pow. 0,2433 ha, b) nr ew.gr. 111/5 o pow. 0,5142 ha,

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje,  że prowadzone postępowanie w trybie Przetargu  pisemnego nieograniczonego  na sprzedaż  nieruchomości położonej w Kolbarku, Gmina Klucze stanowiącej działki:

a)  nr ew. gr. 111/3 o pow. 0,2433 ha,

b)    nr ew.gr.  111/5   o pow. 0,5142  ha,

 

zostało unieważnione.

 

Załączniki:
Ogłoszenie o sprzdaży 231 KB