główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg na "Załadunek, wywóz i przetwarzanie odpadów"

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w załączniku

artykuł nr 2

Dostawę samochodów osobowych fabrycznie nowych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu informuje, że przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu  na „Dostawę  samochodów osobowych fabrycznie nowych” nr sprawy NZA/26/S/17 zostało unieważniane, ponieważ oferta z najniższą cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.      

Dziękujemy za udział w przetargu.  

artykuł nr 3

Przetarg II na "Wykonanie odcinków sieci metodą przewiertów sterowanych"

Ogłoszenie w załączniku

artykuł nr 4

Przetarg na "Wykonanie odcinków sieci metodą przewiertów sterowanych"

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu w załączniku

artykuł nr 5

II Przetarg na adaptację garaży na szatnie dla pracowników na Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w załączniku. Dokumentacja i przedmiar robót w treści ogłoszenia.